Menggapai Cinta Allah

[8:02PM, 3/21/2015] Meyra: Bismillah wal hamdulillah.

Segala puji bagi Allah ta’alaa yang telah memberi nikmat iman kepada kita, menyempurnakan agama Islam ini serta meridhoinya sebagai agama kita.

Sholawat dan salam bagi Nabi Muhammad, Rasulullah shalallaahu ‘alami hai wassalam, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya.

Amma ba’du.
[8:04PM, 3/21/2015] Meyra: Akhwati dan Bunda jama’ah Majelis Ilmu IHQ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta’alaa…
Sungguh beruntunglah kita ini sebagai orang yang telah menganut agama Islam, karena dengan memeluk agama Islam, kita telah memegang kunci keselamatan diri kita kelak di akhirat.

Menjadi umat Nabi Muhamad yang telah istiqomah mengikuti ajarannya adalah sebuah anugrah besar bagi kita. Harus kita syukuri selalu dengan membangun ketaatan demi ketaatan, menuntut ilmu agar lebih berkwalitas dalam beribadah dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memantabkan diri sebagai ahlul ilmi wal ibaadah (menjadi seorang yang ahli ilmu agama yang taat beribadah)….
[8:05PM, 3/21/2015] Meyra: MasyaAllah sungguh sempurnalah kedudukannya jika demikian adanya.
Kemulian baik ketika di dunia maupun kelak diakhirat telah menjadi dekat dengan dirinya, dengan izin Allah.
[8:06PM, 3/21/2015] Meyra: Akhwati dan Bunda… Rohimakumullah.
Setelah ber Islam ada hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh seorang Muslim yakni adanya kesadaran bahwa dirinya telah terikat pada Syariat Islam.
Karena…. tentu saja berislam itu tidak cukup memasuki gerbang syahadatain saja, tetapi seorang Muslim harus tunduk dan patuh kepada Syariat (aturan yang mengikat dirinya) sebagai bentuk ketundukan kepada Rabb nya yang memiliki Agama Islam ini, yakni Allahu azza wa jallaa…
[8:07PM, 3/21/2015] Meyra: Syari’at Islam merupakan suatu amanah yang mengikat yang wajib ditaati setelah seorang Muslim berada diatas keyakinan Aqidah Islam yang lurus, ini hal yang mutlak bagi setiap pemeluknya.

Sehingga yang perlu diperhatikan, jika seseorang mengaku Muslim tetapi syariat yang dipakai dalam menjalankan ritual agamanya tidak sesuai dengan tuntunan Islam atau mengambil sebagian saja kemudian memasukkan cara atau ritual yang bukan dari syariat Islam maka tertolaklah ibadahnya itu.
Bahkan jika sampai pada batas memasukkan nilai2 kemusyrikan, bisa jadi batal keislamanya.
[8:07PM, 3/21/2015] Meyra: نعوذ بالله من ذلك.
[8:08PM, 3/21/2015] Meyra: Bunda jama’ah IHQ rohimakumullah…
Sebagaimana yang lalu telah kita pelajari bahwa Aqidah yang lurus pokok ajarannya adalah Tauhidullah, Meng-Esa-kan Allah.

Ajaran Tauhid ini adalah mengajak kita untuk teguh berkeyakinan bahwa Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta’alaa adalah Ahad/Esa/ hanya 1 adanya.
[8:10PM, 3/21/2015] Meyra: Sudahkah hati kita benar2  meng-Esa-kan Allah…
Koreksi sejak sekarang ini. Jangan tunda2 agar amal ibadah kita tidak sia-sia.
[8:11PM, 3/21/2015] Meyra: والعياذ بالله..
[8:11PM, 3/21/2015] Meyra: Siap koreksi??
[8:13PM, 3/21/2015] Meyra: 👍👍 mari sama sama kita introspeksi diri..
[8:15PM, 3/21/2015] Meyra: Selanjutnya setelah aqidah kita lurus, maka kita wajib mengakui bahwa memang Nabi Muhammad saw adalah seorang manusia yg diutus Allah SWT sebagai seorang nabi dan Rasul. Yang membawa wahyu yang sempurna dan mengajarkan kepada ummatnya Syariat Islam secara Sempurna.

Sehingga kesempurnaan ini tidak layak kita kotori dengan memasukkan ajaran2 diluar Syariat yang murni telah dibawanya. Seperti dengan memasukkan unsur2 budaya atau adat yang ada dimasyarakat lingkungan kita walaupun itu telah menjadi sebuah kelaziman. Ini adalah sebuah kedzaliman terhadap syariat yang dibawa Nabi shalallahu ‘alaihi wassalam.
[8:16PM, 3/21/2015] Meyra: Oleh karena itu sejak sekarang kita harus bertekad untuk membersihkannya demi kesucian dan kemurnian ajaran / syariat Islam yang sempurna dan mulia ini.

Cukuplah bagi kita dengan ittiba’ (mengikuti) ajaran Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam akan mendatangkan cinta Allah dan ampunan atas dosa-dosa kita yang pernah dilakukan.
[8:16PM, 3/21/2015] Meyra: Baik Akhwati dan bunda…
Demikian muqodimah kajian kita. Sehingga kita bisa melanjutkan pada pembahasan detail sesuai thema yang telah diagendakan, yakni :
[8:17PM, 3/21/2015] Meyra: 💜MENGGAPAI CINTA ALLAH💜
[8:18PM, 3/21/2015] Meyra: Bunda…rohimakumullah.
Betapa pentingnya mengetahui ilmu bagaimana agar kita bisa dicintai Allah.

Setiap Muslimah pasti pernah mengalami kegelisahan diri atas dosa dan kesalahannya. Jika kegelisahan ini sudah merayap menyusup kedalam relung hatinya, tentu dia akan berusaha mencari jalan untuk bisa keluar dari kegelisahan ini menuju pengampunan Allah subhanahu wa ta’alaa dan merangkak meraih CintaNya kembali.
[8:20PM, 3/21/2015] Meyra: Kecintaan Allah ta’alaa kepada seorang hamba adalah sesuatu yang sangat dirindukan, karena hal itu merupakan jaminan kebahagiaan dan keselamatan dirinya baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Oleh karena itu bunda …
Mari kita bersama-sama mulai memperhatikan apa saja yang terkait dengan hal-hal yang mendatangkan Cinta Allah itu.
[8:22PM, 3/21/2015] Meyra: Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadist bahwa Allah ta’alaa mencintai :

💕 1. Orang yang beriman, dan kecintaan tersebut semakin bertambah bagi orang yang semakin kuat imannya kepadaNya.
[8:23PM, 3/21/2015] Meyra: 💕 2. Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa, dan semakin cinta kepada mereka yang semakin bertaqwa kepadaNya.
[8:23PM, 3/21/2015] Meyra: 💕 3. Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik, karena mengharap ridhoNya.
[8:24PM, 3/21/2015] Meyra: 💕 4. Allah mencintai orang yang Sabar dan Tawakal kepadaNya.

💕 5. Allah mencintai orang-orang yang suka Bersyukur kepadaNya.

💕 6. Allah mencintai orang-orang yang gemar Mensucikan dirinya.
[8:24PM, 3/21/2015] Meyra: 💕 7. Allah mencintai orang-orang yang Bertaubat.

💕 8. Allah mencintai orang-orang yang Berbuat Adil.

💕 9. Allah mencintai orang-orang yang berperang dijalanNya, dengan barisan yang teratur sekan-akan mereka seperti bangunan yang yang tersusun kokoh.
[8:27PM, 3/21/2015] Meyra: Itulah beberapa poin yang dapat mendatangkan cinta Allah..
[8:28PM, 3/21/2015] Meyra: Bunda sayang …
Setelah kita mengetahui siapa saja yang Allah cintai , ada baiknya kita juga mengetahui amalan apa saja kiranya yang bisa mendatangkan cinta Allah ta’alaa berdasarkan petunjuk Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam.
[8:29PM, 3/21/2015] Meyra: Amal-amal yang mendatangkan kecintaan Allah kepada diri seseorang hamba antara lain adalah :

💘 1. Senantiasa memperkuat Iman.
Bahwa semakin seorang hamba menjaga keimanannya dan memperkokohnya dalam keadaan dan situasi apapun, dan inilah sesungguhnya suatu perbuatan yang sangat utama bagi dirinya untuk menggapai Cinta Allah.

💘 2. Senantiasa tekun menjalankan perintah-perintah yang diwajibkan atas dirinya sebagai seorang Muslim.

“Sesuatu yang paling Aku cintai dari hambaKu yang mendekatkan diri kepadaKu adalah jika dia menunaikan apa-apa yang Aku wajibkan kepadanya.”
(HR. Bukhari)
[8:29PM, 3/21/2015] Meyra: 💘 3. Menjaga Sholat 5 waktu.

“Aku bertanya kepada Nabi SAW, ‘Amal apakah yang lebih dicintai oleh Allah?’ Beliau menjawab, “Shalat tepat pada waktunya.” (HR. Bukhari)

💘 4. Menyambung tali silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua.
Ibnu Mas’ud berkata, ” Kemudian apa ? ” , Rasulullah sholallahu ‘alaihi wassalam, menjawab, ” Kemudian berbakti kepada kedua orang tua.”
[8:30PM, 3/21/2015] Meyra: 💘 5. Jihad fii sabilillah.

“Barangsiapa mati dan dia belum berjihad dan belum pernah meniatkan diri untuk berjihad, maka dia mati diatas salah satu cabang kemunafiqan.”
(HR. Imam Muslim)

💘 6. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan2 sunah.
[8:32PM, 3/21/2015] Meyra: Akhwati, mari kita simak hadits qudsi berikut:
[8:32PM, 3/21/2015] Meyra: “HambaKu yang senantiasa mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan sunnah, sehingga Aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya maka Aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, dan Aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam, dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan jika dia meminta kepadaKu pasti Aku beri, jika dia meminta perlindungan kepadaKu pasti Aku lindungi.”
(HR. Bukhari).
[8:33PM, 3/21/2015] Meyra: Romantis sekali bukan??😍😍😍
[8:34PM, 3/21/2015] Meyra: 😍😍😍
Masya allah..
[8:34PM, 3/21/2015] Meyra: Itulah jika Allah sudah cinta…
[8:36PM, 3/21/2015] Meyra: 💘 7. Istiqomah dalam melakukan ketaatan, meskipun dalam pandangannya ketaatan tersebut adalah sesuatu yang sepele/ringan untuk dikerjakan.

“Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan, meskipun sedikit (ringan). Dan keluarga Nabi Muhamad SAW apabila mereka melakukan suatu amalan maka mereka membiasakan diri dan terus melakukannya.”
[8:38PM, 3/21/2015] Meyra: 💘 8. Banyak melakukan Dzikir kepada Allah.

Dzikir kepada Allah dilakukan atas 3 bentuk hal, yakni :
1. Dzikir dengan hati.
2. Dzikir dengan lisan.
3. Dan dzikir dengan anggota badan (perbuatan).

Ingat dengan firman Allah ta’alaa :
“Karena itu, ingatlah kamu kepadaKu, niscaya Aku mengingat (pula) kepadamu.”
(QS. AL Baqoroh : 152)
[8:39PM, 3/21/2015] Meyra: Akhwat sekalian, tahukah dzikir yang paling Agung??
[8:39PM, 3/21/2015] Meyra: Dzikir ( mengingat ) kepada Allah yang paling Agung adalah “Melaksanakan Sholat”, kemudian selanjutnya adalah “Tilawah/Membaca AL Qur’an.”

💘 9. Mencintai Nabi Muhammad SAW.
Dari Anas bin Malik :
” Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, “Kapan terjadinya kiamat wahai Rasulullah ?” Beliau menjawab, “Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya?” Dia menjawab, “Aku tidak (punya) persiapan untuk menghadapinya dengan banyak sholat, puasa, atau shodaqoh, akan tetapi aku sangat mencintai Allah dan RasulNya.” Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, “Kamu akan bersama orang yang kamu cintai.”
(HR. Bukhari).
[8:40PM, 3/21/2015] Meyra: 💘 10. Mencintai para Sahabat Rasulullah SAW.
Mencintai Sahabat Rasulullah mengindikasikan kecintaan kepada Rasulullah SAW, asal tidak secara berlebih-lebihkan.
Dan hal ini juga merupakan amalan yang bisa mendatangkan Cinta Allah.
Karena Allah mencintai seorang yang “Mencintai orang yang dicintai Allah.”

💘 11. Memperbanyak amal2 sholih.
Memperbanyak amal sholih ini bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Ada waktu yang sangat diutamakan melakukan amal sholih, yaitu pada Bulan Ramadhan dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijah.
Kedua waktu itu Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba yang melakukan amal sholih.
[8:42PM, 3/21/2015] Meyra: 💘 12. Menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah, baik itu perkara kecil (sepele) maupun perkara besar.

💘 13. Bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam ittiba’ Rasul SAW.
Perhatikan firman Allah berikut ini ya bunda…

‎ ” قًلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُونيِ يُحْبِبْكمُ اللُه وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ”

“Katakanlah, ‘Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” (QS. Ali Imron : 31).
[8:42PM, 3/21/2015] Meyra: 💘 14. Selalu Taat dan Siap Setiap Saat jika Allah sewaktu-waktu memanggilnya. Maksudnya adalah kesiapan, kepasrahan serta keridhaan yang tertancap kuat didalam hati sanubari jika dia sewaktu-waktu Allah mentakdirkan dirinya meninggal dunia.
[8:46PM, 3/21/2015] Meyra: Demikianlah beberapa diantara hal2 utama yang perlu kita tahu jika kita ingin sukses menggapai Cinta Allah.

Adapun sebagai penutup saya ingin sampaikan sebuah hadist semoga dapat memotivasi kita semua agar kita lebih bersemangat dalam merintis perjuangan menggapai Cinta Allah subhanahu wa ta’alaa…

“Sesungguhnya Allah tabaaroka wa ta’alaa, apabila mencintai seorang hamba, maka Dia berseru kepada Jibril, ” Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, Maka cintailah ia, maka penduduk langit pun mencintainya dan menjadikan dia sebagai orang yang diterima oleh penduduk bumi.”
(HR. Bukhari).

Alhamdulilah …
Bunda telah sampailah kita pada penghujung dari materi kajian ini.

Semoga semua yang kita upayakan dalam majelis ilmu ini menuai Ampunan dan Cinta  Allah sebagaimana yang  dijanjikan…
Aamiin yaa Robbal ‘aalamiin.

Billaahi Taufiq wal Hidayah
Wassalam warohmatullahi wa barokaatuh.
Endria 🌴

Kajian online IHQ 21 Maret 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s